privacybeleid

Algemeen privacybeleid

Sparkle & Shine verwerkt persoons en/of bedrijfsgegevens, verder in dit document benoemd als “gegevens”. Wij willen u hierover graag informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving geldt ook voor Sparkle & Shine. Met deze privacyverklaring informeren we u  over welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel en op welke wijze deze worden bewaard.

Wat zijn eigenlijk persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, mailadres etc. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw computer. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres die uw voor en achternaam bevat. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.  

Hoe gaat Sparkle & Shine met mijn gegevens om?

Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen Sparkle & Shine of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. 

Hoe worden mijn gegevens beschermd?

Sparkle & Shine doet er alles aan om te zorgen dat uw gegevens veilig worden beheerd en opgeslagen. Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen; door middel van firewalls en andere operationele beveiligingsmaatregelen zijn uw gegevens beschermd tegen elektronische inbraken van buitenaf. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Sparkle & Shine gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Wijzigingen privacybeleid

Sparkle & Shine behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Disclaimer

De inhoud van Sparkle & Shine is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Sparkle & Shine tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Sparkle & Shine expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies

Sparkle & Shine is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Sparkle & Shine maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Back to top

Gebruikt u een iPhone of iPad en wordt er steeds om toestemming gevraagd klik hier